CÔNG TY TNHH ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG
272A Nguyễn Trãi, P.8, Q.5, TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 028. 3924 1853 - Fax: 028. 3924 1602

  • hihi

Loại sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Phone : 028 39241853
Fax : 028 39241602

Thống kê

  • Lượt truy cập : 158497
  • Trực tuyến : 13

Giới thiệu

Sơ đồ bộ máy nhân sự

GIÁ TRỊ CON NGƯỜI LÀ GIÁ TRỊ CỦA MỌI GIÁ TRỊ

Mạnh Phương luôn đặt công tác nhân sự lên hàng đầu. Chúng tôi hiểu rằng sự kết hợp giữa tập thể gắn kết và cá nhân xuất sắc sẽ tạo lập giá trị vững bền cho mọi sự phát triển. Tại Mạnh Phương, chúng tôi chăm chút đến vấn đề nhân sự ngay từ đầu vào. Những cuộc thi tuyển, kiểm tra trình độ một cách nghiêm túc và có đầu tư để đặt nền móng cho một chất lượng nhân sự đáng tin cậy của công ty.

 

Với nguồn nhân sự ơ cấp độ quản lý, trình độ học vấn trên đại học chiếm 20% và 80% trình độ đại học, chúng tôi tự tin vào tính sáng tạo, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm của mỗi vị trí quan lý trong công ty. Nhưng điều đó không khiến chúng tôi xem nhẹ công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Cùng với bộ phận chuyên trách về đào tạo, chúng tôi dành mức ngân sách (tương ứng 12% tổng quỹ lương/ năm). Hàng năm, số lượng nhân viên tham gia đào tạo trên 24% và công ty giải quyết chi phí đào tạo 100%, đào tạo theo tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu công việc đảm nhiệm.

 

Bên cạnh đó, công tác phát hiện, tuyển dụng, sử dụng và phát triển tài năng được duy trì song song. Chúng tôi có chính sách tìm kiếm, tuyển dụng và sử dụng tài năng thông qua việc thường xuyên tìm kiếm những nhân sự có năng lực, đào tạo làm tiền đề cho lực lượng kế thừa ở cấp quản lý.

 

Nhưng vượt trên tất cả, chúng tôi đề cao nhiệt huyết và phẩm giá tinh thần của mỗi một thành viên thuộc công ty. Chúng tôi nỗ lực xây dựng văn hóa công ty vừa chuyên nghiệp, giàu tính nhân văn.